Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksStruktur Organisasi


Susunan organisasi Jabatan Adat Istiadat Negara (JAIN) diketuai oleh Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara selaku Ketua Jabatan dengan dibantu oleh Penolong Kanan Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara dan Penolong Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara. Jabatan Adat Istiadat Negara (JAIN) dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu Bahagian Pentadbiran, Bahagian Protokol dan Bahagian Pemberigaan.


Strukture JAIN 2024