Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksSejarah Yang Di-Pertua


Semenjak dari tahun 1954 sehingga ke hari ini, jawatan Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara telah dipegang oleh seramai empat (4) orang iaitu:

 

 

Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam         
ibni Al-Marhum Pengiran Bendahara Pengiran Anak Haji Abdul Rahman (01.07.1954 - 30.11.1981)

 

 

 

Allahyarham Pengiran Maharaja Lela Pengiran Anak Haji Mohd. Yusof     
 
ibni Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam (01.12.1981 - 31.03.2000)

 

 

 

Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah                
Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Haji Abu Bakar (01.04.2000 - 08.04.2021)

 

 

 

Yang Amat Mulia Pengiran Indera Setia Diraja Sahibul Karib             
Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar (09.04.2021 - kini)