Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksMatlamat Penubuhan

Penubuhan Jabatan Adat Istiadat Negara secara umumnya adalah untuk memastikan Adat Istiadat Diraja sentiasa dijaga, dipelihara, dikekalkan dan dipertahankan keasliannya. Di samping itu, bagi memastikan agar pelaksanaan dan pengamalan khususnya Adat Istiadat Diraja itu sentiasa selaras dengan falsafah Melayu Islam Beraja dengan cara memberigakan dan menyebarluaskan pengetahuan Adat Istiadat tersebut kepada orang ramai melalui ceramah, taklimat dan bengkel mengenai Adat Istiadat dapat dimanfaatkan dalam kehidupan seharian dalam menghadiri atau mengendalikan satu-satu majlis yang diadakan.