Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBahagian Urus Setia


Bahagian Urus Setia adalah diketuai oleh Penolong Kanan Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara dengan dibantu oleh Penolong Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara selaku Penolong Ketua Urus Setia. Ahli-ahli Urusetia yang dilantik terdiri daripada Pegawai-Pegawai dan Kakitangan Jabatan Adat Istiadat Negara:

  1. Setiausaha Adat Istiadat
  2. Pegawai Adat Istiadat
  3. Pegawai Protokol
  4. Pegawai Penyelidik
  5. Penolong Setiausaha Adat Istiadat
  6. Penolong Pegawai Protokol
  7. Setiausaha Sulit
  8. Penolong Kerani Sulit.

Bahagian Urus Setia berperanan untuk menyediakan agenda, kertas-kertas kerja dan mencatat minit mesyuarat. Bahagian ini juga bertanggungjawab untuk menyediakan surat-surat bagi menjunjung dan memaklumkan kepada Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Adat Istiadat.