Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksSejarah Yang Di-Pertua

Semenjak dari tahun 1954 sehingga ke hari ini, jawatan Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara telah dipegang oleh seramai tiga orang Yang Di-Pertua, iaitu:​
Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam
ibni Al-Marhum Pengiran Bendahara Pengiran Anak Abdul Rahman
(01 Julai 1954 sehingga 30 November 1981).​

Allahyarham Pengiran Maharaja Lela Pengiran Anak Haji Mohd. Yusof
ibni Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam
(01 Disember 1981 sehingga 17 Ogos 2000).​
Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah
Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Haji Abu Bakar
(01 April 2000 sehingga 08 April 2021).​​